Om Kidz education

Anett Lindkvist är ägare och VD för Kidz education förskolor. Anett har en gedigen bakgrund inom förskolevärlden. Att påverka och förbättra förskoleverksamheten motiverade henne att starta upp sin första fristående förskola 2009. Idag driver hon tre förskolor inom Kidz education:

  • Gamla Uppsala förskola
  • Fyrisåns förskola
  • Malma backe förskola

Nyfikenhet, gemenskap och glädje
Kidz education arbetar för en personlig och lyhörd förskola där alla känner sig välkomna. Ditt barns unika förutsättningar får komma till sin rätt. Vår verksamhet präglas av delaktighet och en tillåtande miljö där alla får höras och komma till tals. Ditt barns intressen och utveckling ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet. Vi eftersträvar en glad, positiv och nyfiken arbetsmiljö för barn och medarbetare. Såväl vuxna som barn mår bra av en lustfylld och glädjefull omgivning.

Idé:
Kidz education AB bygger tillsammans med vårdnadshavare, medarbetare och barn en kreativ, utvecklande och hälsosam förskolemiljö.

Vision:
Med glädje och engagemang skapar vi framtidens förskola.

Vi stödjer:
Majblomman

BRIS