Kidz educations verksamhet

Vi erbjuder en förskola för barn 1-5 år. På Kidz education förskolor möter ditt barn pedagoger som är engagerade, kreativa och idérika. Vi strävar efter att skapa en rolig och inspirerande miljö som du och ditt barn kan känna er trygga i. Kidz education förskolor arbetar efter förskolans läroplan, kommunens policys, skollagen och andra lagar och förordningar som är gällande i vår bransch. En stimulerande och säker miljö som utmanar och lockar till lek och aktiviteter är viktigt för oss. Våra pedagoger ser ditt barns möjligheter och förmågor och uppmuntrar till aktiviteter och lekar som främjar utveckling och lärande. Barnen har inflytande över sin dag, vi styr inte barns hela dag. Det finns många tillfällen till spontana aktiviteter och egna val.

Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill stimulera och utmana barns utveckling och lärande. Barn ska känna trygghet och tycka att det är roligt att komma till förskolan.

Vi arbetar med olika ämnen som matematik, rörelse, sång- och musik, drama, naturvetenskap, teknik, skapande, språk, hälsa och miljö. Allt detta med leken som grund. Vi arbetar med engagemang för att stärka barns självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva. Vi arbetar även med att utveckla barns sociala och empatiska förmåga.

Vi serverar frukost, förmiddagsfrukt, lunch, mellanmål och frukt senare på eftermiddagen.

På Kidz education förskolor tillbringar vi mycket tid utomhus. Utöver frisk luft ger naturen ditt barn många intryck som stimulerar till kreativitet och lärande. Att vara utomhus mycket gör att barn och vuxna rör på sig på ett naturligt sätt.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi på Kidz education arbetar aktivt för att ge ditt barn den stimulerande, omväxlande och inspirerande miljö vi tror är nödvändig för att göra detta.

Vi erbjuder vårdnadshavare ett utvecklingssamtal en gång om året där vi samtalar om barnets utveckling och trivsel på förskolan. När barnet börjar hos oss erbjuder vi ett inskolningssamtal och när det är dags att börja i förskoleklass så erbjuder vi ett avslutningssamtal. Däremellan kan det också vara aktuellt med samtal, initierat av pedagoger eller av vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att ha en bra dialog med vårdnadshavare och att vi samarbetar för barnets bästa.

Vi erbjuder och välkomnar vårdnadshavare att hälsa på och vara med i verksamheten.